© Jos Creusen

Welkom

Op het Klassieke Japanse

Motorfietsgedeelte

Japanse motorfiets info vanaf 1900 tot 1975

Op   deze   website   wil   ik   laten   zien   dat   er   in   Japan   al   een   rijke motorfietshistorie   was   voordat   de   eerste   Honda’s   in   1959 naar Nederland kwamen. Waarom      klassieke      Japanse      motorfietsen?      Door      het verliezen    van    de    tweede    wereldoorlog    (en    daardoor    een kapotte   infrastructuur)   ontstond   in   Duitsland,   Italië   en   met name   in   Japan   een   waanzinnige   behoefte   aan   goedkoop vervoer   (de   twee-   en   driewieler).   Grote   hoeveelheden   aan fabrieken   en   fabriekjes   produceerden   alles   wat   ook   maar enigszins   kon   bijdragen   aan   transportcapaciteit.   Hierdoor ontstond        een        geweldige        concurrentie        en        een stroomversnelling     welke     geleid     heeft     tot     de     huidige motormarkt.   Het   winnen   van   de   oorlog,   hoe   absurd   het   ook moge    klinken,    was    bijna    de    ondergang    van    de    Engelse motorindustrie. Natuurlijk    werd    er,    zeker    in    de    jaren    na    de    tweede wereldoorlog      veel      gekopieerd,      doch      zonder      eigen innovaties      en      initiatieven      hadden      met      name      de overgebleven     Japanse     motormerken     niet     zo’n     stempel kunnen drukken op de hedendaagse motorfietscultuur. 

Waarom deze gegevens in een site?

Ik   ben   nu   ruim   8   jaar   al   bezig   om   het   internet   systematisch af   te   struinen   voor   gegevens.   Diverse   sites   waar   ik   ooit gegevens   van   heb   gedownload   bestaan   al   niet   meer   dus deze informatie simpelweg niet meer te vinden. Ik   pretendeer   echt   niet   alles   te   weten   en   er   zal   ook   ergens wel   een   fout   staan.   Laat   het   mij   rustig   weten,   dan   kan   ik het zonodig aanpassen. Veel plezier Jos Creusen
reageer reageer Klassieke Japanse Motorfietsen Vakantiewoning